Woman yoga beach sea body

medi 3C®

3 noktalı hiperekstansiyon ortezi

  • Ratchet kilitler sayesinde kolay kullanım
  • Nikel içermez ve cilt dostudur.
  • Vücut hareketlerine uyumludur.

  Tıbbi özellikler

Ratchet kilitli, 3 noktalı hiperekstansiyon ortezi

medi 3C hiperekstansiyon ortezidir. Ürün torakal omurganın / lumbar omurganın ortotik duruşunu sağlamak amacıyla haricen kullanılır.


Özellikler

Ürün avantajları

  • Omurga büyütme (torakolomber junksiyon)


Goal setting

Takma talimatları:
• Bel ölçüsüne göre ilgili bedeni seçiniz. Sternum çubuğunun uzunluğunu belirlemek için, kasık bölgesi ile sternoklaviküler eklemlerin alt ucu arasındaki mesafeyi ölçün.
Atelin uzunluğunu ayarlamak için vidaları gevşetin. Sternal pedi tamamen uzatın ve üst ve alt kenarlar arasındaki uzunluğu ayarlayın. Bel kemerinin iliak kanadın üzerinde olduğundan emin olun.
Şimdi simfiz ve sternal parçaları ayarlayın. Reklinasyon etkisi her bir hastaya uyacak şekilde ayarlanabilir.
Sırt pedini yerine sabitleyin ve bel bandını takın.
Sternal parça ve temel parçanın yan uzantılarını, dizinizde ya da bir sandalyenin arkasında yavaşça hastanın vücuduna göre elle şekillendirilebilirsiniz.  Sternal parçayı sternal pedin hareket etki alanı yönünde bükmeyin. Emniyet açısından, sternal pedleri bükmeden önce sternal parçadan çıkarın.
Sternal pedi ayarlamak ve sabitlemek için somununu açıklığa geçirin ve vidalarla bağlayın. Vidaları kuvvetli bir yapıştırıcı ile yerine sabitlemenizi öneririz.
Pedlerin pozisyonunu kontrol edin: Hiperekstansiyon pozisyonda sternal pedin üst kenarı sternoklaviküler eklemlerin alt kenarı ile aynı seviyededir. Sternal konturlar elle şekillendirilebilir. Simfiz pedinin üst kenarı, pelvik kanadıyla aynı seviyededir. Pedin alt kısmını dışarı doğru bükün.
Tüm vidaların yeterince sıkıldığından emin olun.
Taktıktan sonraki gün medi 3C hiperekstansiyon ortezinin işlevini kontrol etmenizi ve gerekirse ayarlamanızı öneririz.

Ratchet kilidi kapatma:
Dikkat: Kilidin kapaklarını 180°'den fazla açmayın.
İki kilidin kapaklarını geriye katlayın ve kemerin iki ucunu kemer uçları önde görününceye kadar kilitteki açıklıklardan ileriye doğru itin. Kemer, kilit kapakları açılıp kapatılarak sıkılır ve hasta, doğru hiperekstansiyon derecesine ulaşılana kadar kendini kolayca hiperekstanse pozisyona getirebilir. Ardından her iki kapak da kapatılmalıdır. Kemerin uçları makasla istenen uzunlukta kesilebilir. Atel çıkarılırken kilitlerden birinin başparmak ile tamamen açılması yardımcı olacaktır; daha sonra kemer dışarı çekilebilir.
Dikkat: Kilidi zorla veya ağrı tetikleme noktasının ötesinde kapatmayın. Her zaman normal solunumda olmalıdır!

Ayrıntılar

Standart renkler


Malzeme bileşenleri

Alüminyum, polietilen, pamuk

Boyut

Normal sternal atelli (27 cm)

Kısa sternal atelli (20 cm)

Tıbbi özellikler

Endikasyonlar

  • Lomber,orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
  • Torakal omurga ve lumbar bölgede ameliyat edilemeyen omurga kırıkları için konservatif tedavi
  • Scheuermann hastalığı - Hiperkifoz
  • Geçici post- operatif bakım

Daha fazla bilgi

Dosya indirme

İletişim

Contact