Ortezler/ateller

Eklemlerin stabilizasyonu ve immobilizasyonu

medi atel ve ortezleri

medi ortezler

Ortezler ve ateller omuz, diz veya ayak bileği gibi eklemlerin işlevini destekler. Eklemdeki gerilimi azaltmak ve irritatif koşullar ve yaralanmalar (örneğin bağ yırtığı) için veya ameliyat sonrasında stabilize etmek veya hareketsiz tutmak amacıyla kullanılır.

medi farklı sayıda pek çok atel seçeneği sunar. Gerektiğinde doktor tarafından reçete edilen ateller; eğitimli personeller tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda kullanılır.Ayrıca gerekli durumlarda atelin ayarlanması konusunda destek olunurken, kullanıcıya, atelin nasıl düzgün bir şekilde uygulanacağı, temizleneceği ve giyileceği hakkında değerli bilgiler verilir.

medi ortezler

medi, ortezlerini ve atellerini endikasyonlara ve kullanım alanlarına uygun olarak geliştirmiştir.

4 noktalı diz atelleri çok hafif ve anatomik şekillendirilmiş çerçevenin yanı sıra menteşeli bir yapıya sahiptir. Yenilikçi pedler sayesinde sağlamlaştırmanızı sağlar.

ateller sunar. Omuz abdüksiyon yastıkları, şişirilebilir omuz abdüksiyon destekleri ve omuz eklemi atelleri bulunmaktadır.

Üst gövdeye yönelik hiperekstansiyon atelleri patentli raket kilidi sayesinde sadece kolay uygulanmakla kalmaz, aynı zamanda disk cerrahisi, omurgadaki tümör veya metastazların tedavisiinden sonra da kullanılır.

medi, Kidz serisinde küçük hastalar için de en doğru ürünler sunar. Ameliyat boyunluklarının yanı sıra omzu arkada içerir kırık kemiklerin doğru bir şekilde birleşmesini sağlar, özel olarak kullanılır köprücük kemiği (klavikula) atelleri de vardır. medi yanı dirsek, bilek veya diz yaralanmalarında da çocuklar için doğru ürünler sunar.