Woman yoga beach sea body

medi 4C

4 noktalı hiperekstansiyon korsesi

 • Ratchet kilit sayesinde kolay kullanım
 • Su geçirmez malzeme
 • Üç boyutta ayarlama

 Tıbbi özellikler

Ratchet kilitli hiperekstansiyon korsesi

medi 4C hiperekstansiyon korsesidir. Ürün torakal omurganın/bel omurgasının ortotik uyumu için sağlıklı cilt üzerinde kullanılmalıdır.


Özellikler

Ürün avantajları

 • Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagital planda stabilizasyon sağlar

 • Rotasyonel stabilite, subklaviküler uzatma pedleri ile sınırlıdır

 • Stabil yapı iskeleti lateral fleksiyonu kısıtlar

Giyme/yerleştirme talimatları

Genişliğin ayarlanması:
Önce ana gövdedeki 4 allen vidayı gevşetin ve ortezleri hastanın vücudunun genişliğine göre ayarlayın. Ortezin vücuda karşı düz durduğundan emin olun. Ana gövdedeki vidaları yeniden sıkın.
Üst açının ayarlanması
Üstteki iki vidayı gevşetin. Açıyı, iki uzatma pedi köprücük kemiğinin hemen altında olacak şekilde ayarlayın. İki vidayı sıkın.

Uzunluğun ayarlanması:
Her iki yan pedi çıkarın ve yan ana gövdedeki vidaları gevşetin. Ortezi hastanın vücut uzunluğuna göre ayarlayın.
Önemli not: Ana gövde, bağlantı yerlerinde lezyon seviyesine uyacak şekilde yukarı veya aşağı hareket ettirilebilir. Ana gövdede çıkardıktan sonra uzunluğun ayarlanması için yan çerçeve bölümlerini bükmemeye dikkat edin. Gerekirse sadece üst göğüs dayanağı ve pelvis toka ayarlanmalıdır. Keskin kenarlı aletler kullanmayın. Keskince bükülmüş parçalar geriye bükmek yerine değiştirilmelidir.
Tamponu gereken uzunlukta kesin ve Velcro bantla tutturun. Ana gövdedeki vidaları sıkın.

Uzatma pedlerinin ayarlanması:
Vidaları gevşettikten sonra, uzatma pedinin yüksekliğini ve yanal açıyı ayarlayabilirsiniz. Lütfen merkezi ana gövdenin göğüs kemiği ile temas etmediğinden emin olun.

Alt açının ayarlanması:
İki vidayı gevşetin. Simfiz pedini vücut hatlarına uyacak şekilde konumlandırmak için açıyı ayarlayın. Simfiz pedinin hastanın dik oturmasına izin vermeyecek kadar aşağıda olmadığından emin olun. Şimdi her iki vidayı da sıkın.
Ratchet kilit medi 4C Tokanın kapatılması
Her iki kilitin tokalarını geriye katlayın. Kemerlerin her iki ucunu ön taraftan çıkana kadar arkadan klips açıklıklarına doğru itin. 90 derece açıp kapatıldığında toka, kemeri içeri çeker ve kolayca hiperekstansiyona geçebilir. Dikkat: Kemeri zorlayarak kapatmayın! İstenilen nihai konuma ulaşıldığında, her iki tokayı bastırarak kapatın. Kemer makasla kısaltılabilir. Bu durumda, kemerin uçlarını düzeltin. Ateli çıkarmak için sadece bir toka geriye katlanmalıdır.
Dikkat: Tokayı çok fazla bükmeyin! Kemer şimdi kolayca çıkarılabilir.

Ratchet kilitli medi 4C Kemer uzunluğunun ayarlanması:
Kemer uzunluğunu Velcro tutturucu ve kılavuz halka ile ayarlayın; böylece kompresyon pedi sırtın ortasına oturur. Ratchet kilitin kemere yaklaşık 5 cm mesafeyle çekildiğinden emin olun. Oturması için kompresyon pedinin yan tamponunu kesin. Kompresyon pedinin ve yan bölümün tamponlarının üst üste binmediğinden emin olun.

Ratchet kilidin kapatılması:
Tokayı geriye katlayın ve aşağı doğru bastırın. Kapatıcı artık sabitlenmiştir. Klipsin tamamen aşağı doğru itildiğinden emin olun.
medi 4C ürününün işlevini kontrol etmeniz ve taktıktan sonraki gün gerekli ayarlamaları yapmanız tavsiye edilir. Daha rahat giymek için hastanın atelin altına bir tişört giymesini öneririz.

Ayrıntılar

Standart renkler


Malzeme bileşenleri

Alüminyum, polietilen, pamuk


Yıkama talimatları

Ateli nemli bir bezle silin. Sırt kompresyon pedi bir el fırçasıyla temizlenebilir.

 • Beyazlatıcı kullanmayınız.
 • Kendiliğinden kurumaya bırakın.
 • Ütülemeyin.
 • Kuru temizlemeye vermeyin.


Boyut


Boyut

I
II

Tıbbi özellikler

Endikasyonlar

 • Lomber,orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
 • Stabil olmayan omur gövdesi kırıkları için açık ameliyat sonrası geçici ortotik bakım
 • Ameliyat edilemeyen omurga tümörleri ve metastazlar için kalıcı ortotik bakım
 • İntervertebral disk cerrahisi sonrasında immobilizasyon
 • Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon
 • Omur gövdelerinde tümör ve metastaz cerrahisinin ardından ameliyat sonrası ortotik bakım
 • İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım

Kontrendikasyonlar

 • Torakal omurga/bel omurgasında nörolojik defisitli/nörolojik defisitsiz stabil olmayan kırıklar

Daha fazla bilgi

Dosya indirme

İletişim

Contact