Woman yoga beach sea body

medi 4C

4 noktalı hiperekstansiyon korsesi

 • Ratchet kilit sayesinde kolay kullanım
 • Su geçirmez malzeme
 • Üç boyutta ayarlama

  Tıbbi özellikler

Ratchet kilitli hiperekstansiyon korsesi

medi 4C hiperekstansiyon korsesidir. Ürün torakal omurganın/bel omurgasının ortotik uyumu için sağlıklı cilt üzerinde kullanılmalıdır.


Özellikler

Ürün avantajları

 • Vertebral kolonun hiperekstansiyonu sagital planda stabilizasyon sağlar

 • Rotasyonel stabilite, subklaviküler uzatma pedleri ile sınırlıdır

 • Stabil yapı iskeleti lateral fleksiyonu kısıtlar

Ayrıntılar

Standart renkler


Malzeme bileşenleri

Alüminyum, polietilen, pamuk

Boyut

I
II

Tıbbi özellikler

Endikasyonlar

 • Lomber,orta ve alt torasik vertebraların stabil kompresyon kırıkları
 • Stabil olmayan omur gövdesi kırıkları için açık ameliyat sonrası geçici ortotik bakım
 • Ameliyat edilemeyen omurga tümörleri ve metastazlar için kalıcı ortotik bakım
 • İntervertebral disk cerrahisi sonrasında immobilizasyon
 • Torasik ve lomber omurganın osteoporotik çökme kırıklarında aksiyel stabilizasyon
 • Omur gövdelerinde tümör ve metastaz cerrahisinin ardından ameliyat sonrası ortotik bakım
 • İnternal fiksasyon yapılan ya da yapılmayan spinal dekompresyon cerrahisi sonrası bakım

Daha fazla bilgi

Dosya indirme

İletişim

Contact